Terme en Voorwaardes

Baie dankie vir u aandeel in die nasionale poging om ons Monument in hierdie moeilike tyd te ‘red’.

As "koper" van ‘n deel van die Voortrekkermonument, of donateur verkry u die reg dat u naam opgeneem word in 'n ererol van mense wat tydens die Covid 19-pandemie die Voortrekkermonument help red het.

Die bestuur van die Voortrekkermonument behou die reg voor om na goeddunke oor die bywerking, bewaring, formaat en plasing van gemelde ererol te besluit, maar sal dit doen op 'n wyse wat redelikerwys erkenning verleen aan "kopers" of donateurs.

U betaling sal as ‘n aanvaarding van die terme en voorwaardes geag word.

Vrywaring: Persone wat aan hierdie projek deelneem word slegs in naam ere “eienaars” van die Voortrekkermonument en Bloedrivier en het geen seggenskap in die dag tot dag bestuur van die terreine nie.

Liability

We take all reasonable steps possible to ensure the accuracy of items, prices, availability and other content displayed on this site.

The Voortrekkermonument, nor any of its directors, employees, contractors, affiliates, administrators or any other party shall be held liable for any loss, claims, costs or damages, other matters directly or indirectly, consequential arising out of or in any way related to your “purchase”, intention to "purchase", or use of this platform.